2252 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Adailiya, Banayd al-Qār, Block 1, Daiya, Faiha, Nuzha, Qadsiya
Múi giờ:Giờ chuẩn Ả Rập
Giờ địa phương:Thứ Sáu 00:48
Mã Vùng liên quan:225122532254225522562257

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2252

Các doanh nghiệp ở 2252  - Kuwait