2258 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al-E'qīlah, As-Sālimīyah
Múi giờ:Giờ chuẩn Ả Rập
Giờ địa phương:Chủ Nhật 17:37
Mã Vùng liên quan:225222532254225522562257

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2258