2328 Mã Vùng

Al Aḩmadī | Kuwait

Al Ahmadi is a town founded in 1946 with the discovery of oil there, located in Al Ahmadi Governorate, Kuwait. Al Ahmadi is a district located in the south of the country. It contains the headquarters for the Kuwait Oil Company. Al Ahmadi in Kuwait i..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Al Aḩmadī
Các vùng lân cận:Umm al Hayman Ali Sabah Al-Salam Al-Sabah
Múi giờ:Giờ chuẩn Ả Rập
Giờ địa phương:Thứ Sáu 09:00
Mã Vùng liên quan:232723612362237123722376

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2328

Các doanh nghiệp ở 2328  - Al Aḩmadī