2372 Mã Vùng

Al Manqaf | Kuwait

Thông tin chi tiết
Thành phố:Al Manqaf
Các vùng lân cận:Abū Ḥulayfah, Al-Mangaf Block 4, Al-Manqaf, Block 1, Block 2, Block 3, Block 4
Múi giờ:Giờ chuẩn Ả Rập
Giờ địa phương:Thứ Sáu 01:22
Mã Vùng liên quan:232723282361236223712376

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2372

Các doanh nghiệp ở 2372  - Al Manqaf