Mã Vùng tại Kyrgyzstan    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +996

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
312BishkekBishkekCư-rơ-gư-xtan900000Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3131BelovodskoyeChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3132KantChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan20181Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3133Kara-BaltaChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan62796Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3134SokulukChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3135KeminChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan10295Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3137KaindyChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan10616Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3138TokmokChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan63047Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3139LebedinovkaChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3147LebedinovkaChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
315BishkekBishkekCư-rơ-gư-xtan900000Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3161BelovodskoyeChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3162KantChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan20181Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3163Kara-BaltaChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan62796Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3164SokulukChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3165KeminChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan10295Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3166LebedinovkaChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3167KaindyChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan10616Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3168TokmokChuy (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan63047Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3222OshOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan200000Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3230Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3231AravanOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3232Kara SuuOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan17800Giờ Uzbekistan12:50 Th 5UTC+05
3233UzgenOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan40360Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3234Gul’chaOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3237Daroot-KorgonOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3239Kara-KuljaOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3260OshOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan200000Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
32602OshOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan200000Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3261AravanOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3262Gul’chaOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3263Daroot-KorgonOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3264Kara-KuljaOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3265Kara-SuuNaryn oblastCư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3266UzgenOsh (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan40360Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3267Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3422TalasTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan35172Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3456Kyzyl-AdyrTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3457Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3458Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3459PokrovkaTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3460TalasTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan35172Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
34602TalasTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtan35172Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3461Kyzyl-AdyrTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3462Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3463Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3464PokrovkaTalas (tỉnh)Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3522NarynNaryn oblastCư-rơ-gư-xtan52300Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3534At-BashiNaryn oblastCư-rơ-gư-xtan15226Giờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
3535Cư-rơ-gư-xtanGiờ Kyrgyzstan13:50 Th 5UTC+06
Trang 1Tiếp theo