3133 Mã Vùng

Kara-Balta | Kyrgyzstan

Kara-Balta ('black ax', Russian/Kyrgyz: Кара-Балта) is a city and municipality on the Kara-Balta River, in Chuy Province, Kyrgyzstan, the capital of Jaiyl District. It was founded in 1825 under the Kokand Khanate, and received city status in 1975 und..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Kara-Balta
Múi giờ:Giờ Kyrgystan
Giờ địa phương:Thứ Hai 07:41
Mã Vùng liên quan:313131323134313531373138

Dữ liệu kinh doanh dành cho 3133

Các doanh nghiệp ở 3133  - Kara-Balta