3261 Mã Vùng

Aravan | Kyrgyzstan

Aravan is a town in the Fergana Valley, in Aravan District of Osh Region, Kyrgyzstan, Central Asia about 25 km west of Osh. It is the capital of Aravan District. Located on the Silk Road. Nearby are the Celestial Horses of Aravan, carved on a cliff f..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Aravan
Múi giờ:Giờ Kyrgystan
Giờ địa phương:Thứ Ba 10:16
Mã Vùng liên quan:326032623263326432653266