3422 Mã Vùng

Talas | Kyrgyzstan

Talas is a town in northwestern Kyrgyzstan, located in the Talas River valley between two mountain ranges. Its geographical location is 42°31′N 72°14′E and its population is 32,886 (as of 2009). It is the administrative headquarters of Talas province..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Talas
Múi giờ:Giờ Kyrgystan
Giờ địa phương:Thứ Bảy 17:21
Mã Vùng liên quan:345634573458345934603461

Dữ liệu kinh doanh dành cho 3422

Các doanh nghiệp ở 3422  - Talas