3534 Mã Vùng

At-Bashi | Kyrgyzstan

At-Bashy is a village in the Naryn Region of Kyrgyzstan, about 35km southwest of Naryn on the main highway to the Torugart Pass. It is the seat of At-Bashi District. The At-Bashy Range to the south extends to Lake Chatyr-Kul. The At-Bashy River comes..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:At-Bashi
Múi giờ:Giờ Kyrgystan
Giờ địa phương:Thứ Bảy 17:14
Mã Vùng liên quan:352235353536353735593560