71 Mã Vùng

Luangprabang (huyện) | Lào

Luangprabang (phiên âm kiểu Việt Nam là Luông Pra Băng, Luông Pha Băng hay Luổng Phạ Bang; phiên âm Latinh kiểu phương Tây: Luang Prabang, hay Louangphrabang), là một huyện ở miền Bắc Lào. Các trụ sở chính quyền của tỉnh Luang Prabang được đặt ở huyện này. cá..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Luangprabang (huyện)
Các vùng lân cận:Historic District, Vat Nong, Xieng Mouane, Xieng Thong
Múi giờ:Giờ Đông Dương
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:13
Mã Vùng liên quan:364151546174

Dữ liệu kinh doanh dành cho 71

Các doanh nghiệp ở 71  - Luangprabang (huyện)