Lào | Mã Vùng

Mã Vùng tại Lào    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +856

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
36Attapeu (thị trấn)AttapeuLào4297Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
41Kaysone Phomvihane (thành phố)SavannakhetLào66553Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
86Louang NamthaLuangnamthaLào3225Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
71Luangprabang (huyện)Luangprabang (tỉnh)Lào47378Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
54PakxaneBorikhamxayLào21967Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
31PakxeChampasackLào88332Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
88PhôngsaliPhongsalyLào13500Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
51ThakhekKhammuaneLào26200Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
23Viêng ChănVientiane PrefectureLào196731Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
21Viêng ChănVientiane PrefectureLào196731Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
74Xayabury (huyện)XayaburyLào13500Giờ Lào06:52 Th 4UTC+07
64HuaphanhLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
209UnitelDi độngLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
81OudomxayLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
84BokeoLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
207TigoDi độngLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
34SaravaneLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
205Lao TelecomDi độngLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
202ETLDi độngLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
61XiengkhuangLàoGiờ Lào06:52 Th 4UTC+07
Trang 1