Mã Vùng tại Luangprabang (tỉnh)

Các thành phố trong Luangprabang (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +856

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
71Luangprabang (huyện)Luangprabang (tỉnh)Lào47378Giờ Lào06:47 Th 4UTC+07
Trang 1