Mã Vùng tại Saravane (thị xã)

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +856

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
31PakxeChampasackLào88332Giờ Lào15:45 Th 3UTC+07
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
Amnat CharoenAmnat Charoen (tỉnh)Thái Lan347694537000
Attapeu (thị trấn)AttapeuLào42973136
Champasak (thị trấn)ChampasackLào1299431
PakxeChampasackLào8833231


Các Danh mục hàng đầu cho Saravane (thị xã)