Xayabury | Mã Vùng

Mã Vùng tại Xayabury

Các thành phố trong Xayabury


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +856

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
74Xayabury (huyện)XayaburyLào13500Giờ Lào06:54 Th 4UTC+07
Trang 1