Liban | Mã Vùng

Mã Vùng tại Liban


Thành phố đông dân nhất trong Liban


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +961

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1BeirutBeirut (tỉnh)Li-băng1,9 triệuGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
3Mobile PhonesDi độngLi-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
4BroummânaNúi Liban (tỉnh)Li-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
5BarjaNúi Liban (tỉnh)Li-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
6AmioûnTỉnh Bắc, LibanLi-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
7TýrosTỉnh Nam, LibanLi-băng135204Giờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
70Mobile PhonesDi độngLi-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
71Mobile PhonesDi độngLi-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
766Mobile PhonesDi độngLi-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
767Mobile PhonesDi độngLi-băngGiờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
8ZahléBeqaa (tỉnh)Li-băng78145Giờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
9ByblosNúi Liban (tỉnh)Li-băng20784Giờ Đông Âu12:32 Th 3UTC+03
Trang 1