Mã Vùng tại Liechtenstein

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Lich-ten-xtên


Thành phố đông dân nhất trong Liechtenstein


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +423

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2VaduzVaduzLich-ten-xtên5197Giờ Trung Âu11:16 Th 3UTC+02
3VaduzVaduzLich-ten-xtên5197Giờ Trung Âu11:16 Th 3UTC+02
4VaduzVaduzLich-ten-xtên5197Giờ Trung Âu11:16 Th 3UTC+02
Trang 1