Mã Vùng tại Malaysia

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +60

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
363Cao nguyên GentingPahangMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
364RawangSelangorMa-lay-xi-a120447Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
377Shah AlamSelangorMa-lay-xi-a481654Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
379PetalingMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
380Ma-lay-xi-aAsia/Kuching
382SemenyihSelangorMa-lay-xi-a92491Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
383PutrajayaPutrajayaMa-lay-xi-a50000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
384CherasMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
385Ma-lay-xi-aAsia/Kuching
386Ma-lay-xi-aAsia/Kuching
387Ma-lay-xi-aAsia/Kuching
388PutrajayaPutrajayaMa-lay-xi-a50000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
389SemenyihSelangorMa-lay-xi-a92491Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
390CherasMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
394CherasMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
397CherasMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4200George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4201George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4210George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4217George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4218George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4219George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4220George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4222George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4223George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4226George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4227George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4228George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4229George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4238George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4240George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4242George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4248George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4250George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4251George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4252George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4253George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4254George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4255George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4258George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4259George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4260George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4261George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4262George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4263George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4264George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4267George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4268George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
4269George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:13 Th 3UTC+08
TrướcTrang 2Tiếp theo