Mã Vùng tại Malaysia    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +60

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
6981MuarJohorMa-lay-xi-a127897Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7Johor BahruJohorMa-lay-xi-a802489Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7231Johor BahruJohorMa-lay-xi-a802489Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7428Batu PahatJohorMa-lay-xi-a156236Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7661KulaiJohorMa-lay-xi-a63762Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7687Pontian KechilJohorMa-lay-xi-a50836Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7772KluangJohorMa-lay-xi-a169828Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7799MersingJohorMa-lay-xi-a22007Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7882Kota TinggiJohorMa-lay-xi-a52743Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
7931SegamatJohorMa-lay-xi-a69816Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4486Padang SeraiKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4488Padang SeraiKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4489KulimKedahMa-lay-xi-a170889Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4740Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4741Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4744Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4745Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4747Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4748Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4757Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4758Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4759Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4760Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4762Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4764Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4765Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4766Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4768Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4769Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4770Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4771Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4309Sungai PetaniKedahMa-lay-xi-a228843Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4773Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4774Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4775Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4776Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4777Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4787Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4789Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4928ChangloonKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4929Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4772Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4477BalingKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4478BalingKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4479BalingKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4480KulimKedahMa-lay-xi-a170889Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4481KulimKedahMa-lay-xi-a170889Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4482KulimKedahMa-lay-xi-a170889Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4483BalingKedahMa-lay-xi-aGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
4484KulimKedahMa-lay-xi-a170889Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)20:08 Th 2UTC+08
Trang 1Tiếp theo