Mã Vùng tại Maldives


Thành phố đông dân nhất trong Maldives


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +960

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
301MaléKaafu AtollMan-đi-vơ103693Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
330MaléKaafu AtollMan-đi-vơ103693Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
331MaléKaafu AtollMan-đi-vơ103693Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
332MaléKaafu AtollMan-đi-vơ103693Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
333MaléKaafu AtollMan-đi-vơ103693Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
334MaléKaafu AtollMan-đi-vơ103693Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
335Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
339Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
650DhidhdhooHaa Alifu AtholhuMan-đi-vơ3039Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
652HanimaadhooMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
654FunadhooShaviyani AtholhuMan-đi-vơ2900Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
656Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
658Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
660DharavandhooMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
662Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
664Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
666DhidhdhooHaa Alifu AtholhuMan-đi-vơ3039Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
668Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
670Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
672MuliMeemu AtholhuMan-đi-vơ1008Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
674Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
676HanimaadhooMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
678VilufushiMan-đi-vơ2077Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
680HithadhooLaamu AtholhuMan-đi-vơ683Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
682Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
684ThinadhooGaafu Dhaalu AtholhuMan-đi-vơ6376Giờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
686Man-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
688GanMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
689GanMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
690GanMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
73DhiraaguDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
76DhiraaguDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
77DhiraaguDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
78DhiraaguDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
781PagingDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
79DhiraaguDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
900Premium Rate ServicesĐặc biệtMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
96Wataniya TelecomDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
97Wataniya TelecomDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
98Wataniya TelecomDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
99Wataniya TelecomDi độngMan-đi-vơGiờ Maldives19:19 Th 2UTC+05
Trang 1