Mauritanie | Mã Vùng

Mã Vùng tại Mauritanie


Thành phố đông dân nhất trong Mauritanie


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +222

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
250Fixed lineĐặc biệtMô-ri-ta-niGiờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
258Fixed lineĐặc biệtMô-ri-ta-niGiờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
45NouakchottDistrict de NouakchottMô-ri-ta-ni661400Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4513NémaHodh ech CharguiMô-ri-ta-ni60000Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4515El ’AyoûnAssabaMô-ri-ta-niGiờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
452Fixed lineĐặc biệtMô-ri-ta-niGiờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4533KaédiGorgolMô-ri-ta-ni55374Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4534SélibabyGuidimakaMô-ri-ta-ni18424Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4537AlegBraknaMô-ri-ta-ni15211Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4544ZouerateTiris ZemmourMô-ri-ta-ni38000Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4546AtarAdrarMô-ri-ta-ni24021Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4550BoguéBraknaMô-ri-ta-niGiờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4563KiffaAssabaMô-ri-ta-ni40281Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4569TidjikjaTagantMô-ri-ta-ni6000Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
457Fixed lineĐặc biệtMô-ri-ta-niGiờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
4574NouadhibouDakhlet NouadhibouMô-ri-ta-ni72337Giờ Mauritania10:00 Th 3UTC+00
Trang 1