237 Mã Vùng

Straşeni | Moldova

Străşeni (Romanian pronunciation: [strəˈʃenʲ]) is a city of about 20,000 inhabitants in central Moldova, the administrative center of Străşeni District. The city administers one village, Făgureni. There are several legends about its name. One tells t..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Straşeni
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Chủ Nhật 16:33
Mã Vùng liên quan:21922230231235236

Dữ liệu kinh doanh dành cho 237

Các doanh nghiệp ở 237  - Straşeni