56 Mã Vùng

Syriam | Myanmar

Thanlyin (Burmese: သန်လျင်မြို့, pronounced: [təɲɪ̀ɴ mjo̰] or [θàɴljɪ̀ɴ mjo̰]; Mon: သေၚ်, [seaŋ]; formerly, Syriam) is a major port city of Burma, located across Bago River from the city of Yangon. Thanlyin Township comprises 17 quarters and 28 villa..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Syriam
Các thành phố liên kết:Kyauktan
Múi giờ:Giờ Myanmar
Giờ địa phương:Thứ Hai 08:24
Mã Vùng liên quan:515253545557

Dữ liệu kinh doanh dành cho 56

Các doanh nghiệp ở 56  - Syriam