Vùng Magway | Mã Vùng

Mã Vùng tại Vùng Magway


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +95

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
53PyayVùng BagoMi-an-ma135308Giờ Myanmar (Miến Điện)07:28 Th 2UTC+06:30
60YenangyaungVùng MagwayMi-an-ma110553Giờ Myanmar (Miến Điện)07:28 Th 2UTC+06:30
61ChaukVùng MagwayMi-an-ma90870Giờ Myanmar (Miến Điện)07:28 Th 2UTC+06:30
62PakokkuVùng MagwayMi-an-ma126938Giờ Myanmar (Miến Điện)07:28 Th 2UTC+06:30
63Magway, MyanmarVùng MagwayMi-an-ma96954Giờ Myanmar (Miến Điện)07:28 Th 2UTC+06:30
65MinbuVùng MagwayMi-an-ma57342Giờ Myanmar (Miến Điện)07:28 Th 2UTC+06:30
Trang 1