72 Mã Vùng

Innset | Na Uy

Innset is a parish in the municipality of Rennebu in Sør-Trøndelag county, Norway. The parish is located along the Orkla River about 4 kilometres (2.5 mi) south of the village of Rennebu, about 5 kilometres (3.1 mi) southeast of Ulsberg and about 22 ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Innset
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 09:24
Mã Vùng liên quan:77071737475