74 Mã Vùng

Vik | Na Uy

Vik is a village in the municipality of Flatanger in Nord-Trøndelag county, Norway. The village is located about 14 kilometres (8.7 mi) west of the municipal center of Lauvsnes. The village has a school, a shop, and Vik Church.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Vik
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 07:16
Mã Vùng liên quan:77071727375