75 Mã Vùng

Nordland | Na Uy

Nordland is a village in the municipality of Værøy in Nordland county, Norway. It's located on the northern coast of the island of Værøy, about 5 kilometres (3.1 mi) north of the municipal center of Sørland. It is the location of the Old Værøy Church..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Nordland
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 09:14
Mã Vùng liên quan:77071727374