632532 Mã Vùng

Koës | Namibia

Koës is a village in the ǁKaras Region of south-eastern Namibia. It belongs to the Keetmanshoop Rural electoral constituency. Koës is governed by a village council that currently has five seats.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Koës
Múi giờ:Giờ Trung Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:14
Mã Vùng liên quan:61626363426362638