638 Mã Vùng

Keetmanshoop | Namibia

Keetmanshoop is a city in ǁKaras Region, located in southern Namibia, lying on the Trans-Namib Railway from Windhoek to Upington in South Africa. It is named after Johann Keetman, a German industrialist and benefactor of the city. town is situated i..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Keetmanshoop
Múi giờ:Giờ Trung Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 03:25
Mã Vùng liên quan:6263632532634263626638