6751 Mã Vùng

Oshikango | Namibia

Oshikango is a former village in northern Namibia and since 2004 part of the town of Helao Nafidi, although it still maintained its own village council for a number of years. Oshikango is still the name of the border post with Angola and the electora..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Oshikango
Múi giờ:Giờ Trung Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:11
Mã Vùng liên quan:64656586666867