Nga | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Nga

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +7

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
498Moskva (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
499NgaAsia/Krasnoyarsk
800FPH- FreephoneNgaAsia/Krasnoyarsk
801AAB – Automatic alternative billingĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
802CCC – Credit card callingĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
803VOT – TelevotingChính phủNgaAsia/Krasnoyarsk
804UAN - Universal access numberĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
805PCC – Prepaid card callingĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
806ACC – Account card callingĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
807VPN - Virtual private networkĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
808UPT – Universal Personal TelecommunicationĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
809PRM- Premium rateĐặc biệtNgaAsia/Krasnoyarsk
811Pskov (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
812Sankt-PeterburgNgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
813Leningrad (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
814Cộng hòa KareliyaNgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
815Murmansk (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
816Novgorod (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
817Vologda (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
818Arkhangelsk (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
820Vologda (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
821Cộng hòa KomiNgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
831Nizhny Novgorod (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
833Kirov (tỉnh)NgaGiờ Volgograd19:18 Th 6UTC+03
834NgaAsia/Krasnoyarsk
835NgaAsia/Krasnoyarsk
836NgaAsia/Krasnoyarsk
841Penza (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
842Ulyanovsk (tỉnh)NgaGiờ Volgograd19:18 Th 6UTC+03
843NgaAsia/Krasnoyarsk
844Volgograd (tỉnh)NgaGiờ Volgograd19:18 Th 6UTC+03
845Saratov (tỉnh)NgaGiờ Volgograd19:18 Th 6UTC+03
846Samara (tỉnh)NgaGiờ Samara20:18 Th 6UTC+04
847NgaAsia/Krasnoyarsk
848Samara (tỉnh)NgaGiờ Samara20:18 Th 6UTC+04
851Astrakhan (tỉnh)NgaGiờ Volgograd19:18 Th 6UTC+03
855NgaAsia/Krasnoyarsk
861Krasnodar (vùng)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
862Krasnodar (vùng)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
863Rostov (tỉnh)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
865Stavropol (vùng)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
866NgaAsia/Krasnoyarsk
867NgaAsia/Krasnoyarsk
871NgaAsia/Krasnoyarsk
872NgaAsia/Krasnoyarsk
873NgaAsia/Krasnoyarsk
877NgaAsia/Krasnoyarsk
878NgaAsia/Krasnoyarsk
879Stavropol (vùng)NgaGiờ Matxcơva19:18 Th 6UTC+03
9Mobile PhonesDi độngNgaAsia/Krasnoyarsk
TrướcTrang 2Tiếp theo