Mã Vùng tại Nhà nước Palestine

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +970

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
222Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
223Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
227Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
229Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
424Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
56Mobile Wataniya TelecomDi độngLãnh thổ PalestineAsia/Hebron
59Mobile JawwalDi độngLãnh thổ PalestineAsia/Hebron
820Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
821Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
824Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
825Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
828Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
923Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
925Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
926Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
929Lãnh thổ PalestineAsia/Hebron
Trang 1