136 Mã Vùng

Shimamatsu-honmachi | Nhật Bản

Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Shimamatsu-honmachi
Các thành phố liên kết:Suttsu
Các vùng lân cận:Kuromatsunai, Kyogoku, Rankoshimachi, Yamada
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nhật Bản
Giờ địa phương:Thứ Bảy 12:05
Mã Vùng liên quan:1301331332134135138

Dữ liệu kinh doanh dành cho 136

Các doanh nghiệp ở 136  - Shimamatsu-honmachi