153 Mã Vùng

Akkeshi | Nhật Bản

Akkeshi (厚岸町, Akkeshi-chō) is a town located in Akkeshi District, Kushiro Subprefecture, Hokkaido. As of February 28, 2008 it has an estimated population of 11,323 and an area of 734.82 km². Lake Akkeshi is a Ramsar Site.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Akkeshi
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nhật Bản
Giờ địa phương:Thứ Hai 10:30
Mã Vùng liên quan:152153215371538154155

Dữ liệu kinh doanh dành cho 153

Các doanh nghiệp ở 153  - Akkeshi