563 Mã Vùng

Nishio | Nhật Bản

Nishio (西尾市, Nishio-shi, Tây Vĩ) là một thành phố thuộc tỉnh Aichi, Nhật Bản. phố được thành lập ngày 15 tháng 12, 1953.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Nishio
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nhật Bản
Giờ địa phương:Thứ Sáu 12:34
Mã Vùng liên quan:561562564565566567

Dữ liệu kinh doanh dành cho 563

Các doanh nghiệp ở 563  - Nishio