82488 Mã Vùng

Shōbara, Hiroshima | Nhật Bản

Shōbara (庄原市, Shōbara-shi) là một thành phố thuộc tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Shōbara, Hiroshima
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nhật Bản
Giờ địa phương:Thứ Hai 05:30
Mã Vùng liên quan:82824824782488248582486