Saga | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Saga


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +81

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
52NagoyaAichiNhật Bản2,2 triệuGiờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
748Ōmihachiman, ShigaShigaNhật Bản69189Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
790Kanzaki, SagaSagaNhật Bản20172Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
792Himeji (thành phố)HyōgoNhật Bản481493Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
92Chikushino, FukuokaFukuokaNhật Bản100353Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
942KurumeFukuokaNhật Bản238197Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
944Ōmuta, FukuokaFukuokaNhật Bản131974Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
952Kanzaki, SagaSagaNhật Bản20172Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
954Takeo, SagaSagaNhật Bản34230Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
9546Kashima, SagaSagaNhật Bản32410Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
955Karatsu, SagaSagaNhật Bản78330Giờ Nhật Bản14:52 Th 6UTC+09
Trang 1