244 Mã Vùng

Masatepe | Nicaragua

Masatepe là một khu tự quản thuộc tỉnh Masaya, Nicaragua. Khu tự quản Masatepe có diện tích 59 ki lô mét vuông. Đến thời điểm năm 2005, huyện Masatepe có dân số 31583 người.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Masatepe
Múi giờ:Giờ chuẩn miền Trung
Giờ địa phương:Thứ Bảy 02:35
Mã Vùng liên quan:22242222432452224624682

Dữ liệu kinh doanh dành cho 244