2 Mã Vùng

Ibadan | Nigeria

Ibadan (Yoruba: Ìbàdàn or fully (Ìlú) Ẹ̀bá-Ọ̀dàn, (the city at) the edge of the savannah) is the capital city of Oyo State and the third largest metropolitan area, by population, in Nigeria, after Lagos and Kano, with a population of over 3 million, ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ibadan
Các vùng lân cận:Lagos Island, Oluyole, Victoria Island
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Năm 05:27
Mã Vùng liên quan:13031333435

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2

Các doanh nghiệp ở 2  - Ibadan