31 Mã Vùng

Ilorin | Nigeria

Ilorin is the state capital of Kwara in Western Nigeria. As of 2007, it had a population of 847,582, making it the 13th largest city in Nigeria by population.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ilorin
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Ba 02:43
Mã Vùng liên quan:303334353637

Dữ liệu kinh doanh dành cho 31