34 Mã Vùng

Akure | Nigeria

Akure is a city in south-western Nigeria, and is the largest city and capital of Ondo State. The city has a population of 588,000 based on 2006 population census. The people are of the Yoruba ethnic group.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Akure
Các thành phố liên kết:Ondo
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Ba 16:22
Mã Vùng liên quan:303133353637

Dữ liệu kinh doanh dành cho 34