35 Mã Vùng

Osogbo | Nigeria

Osogbo (also Oṣogbo , rarely Oshogbo) is the state capital city of Osun. Osogbo city seats the Headquarters of both Osogbo Local Government Area (situated at Oke Baale Area of the city) and Olorunda Local Government Area (situated at Igbonna Area of ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Osogbo
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 19:27
Mã Vùng liên quan:303133343637

Dữ liệu kinh doanh dành cho 35