36 Mã Vùng

Ile-Ife | Nigeria

Ife (Yoruba: Ifè, also Ilé-Ifẹ̀) is an ancient Yoruba city in south-western Nigeria. The city is located in the present day Osun State. Ife is about 218 kilometres (135 mi) northeast of Lagos.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ile-Ife
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 19:34
Mã Vùng liên quan:303133343537

Dữ liệu kinh doanh dành cho 36

Các doanh nghiệp ở 36  - Ile-Ife