43 Mã Vùng

Abakaliki | Nigeria

Abakaliki is the capital city of the present-day Ebonyi State in southeastern Nigeria, located 64 kilometres (40 mi) southeast of Enugu. The inhabitants are primarily members of the Igbo nation. It was the headquarters of the Ogoja province before th..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Abakaliki
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 20:00
Mã Vùng liên quan:414244454647