44 Mã Vùng

Makurdi | Nigeria

Makurdi is the capital of the Benue state of Nigeria. The city is located in central Nigeria along the Benue River and holds the base for the Nigerian Air Force's MiG 21 and SEPECAT Jaguar aircraft squadrons. As of 2007, Makurdi had an estimated popu..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Makurdi
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 19:08
Mã Vùng liên quan:414243454647

Dữ liệu kinh doanh dành cho 44

Các doanh nghiệp ở 44  - Makurdi