46 Mã Vùng

Onitsha | Nigeria

Onitsha (Igbo: Ọ̀nị̀chà Mmílí or just Ọ̀nị̀chà) is a city, a commercial, educational, and religious centre and river port on the eastern bank of the Niger river in Anambra State, southeastern Nigeria. by 2001 had an estimated population of 511,000 w..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Onitsha
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Ba 15:03
Mã Vùng liên quan:414243444547

Dữ liệu kinh doanh dành cho 46