48 Mã Vùng

Awka | Nigeria

Awka (Igbo: Ọka) is the capital of Anambra State, Nigeria with an estimated population of 301,657 As of 2006 Nigerian census. The city is located about 400 miles east of Lagos in the centre of the densely populated Igbo heartland in southeastern Nige..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Awka
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Sáu 09:11
Mã Vùng liên quan:424344454647

Các doanh nghiệp ở 48  - Awka