51 Mã Vùng

Owo | Nigeria

Owo là thị xã nông nghiệp ở tây nam Nigeria, ở bang Ondo. Owo cũng là tên của quốc gia-thành phố Yoruba ở khu vực tây nam của Nigeria ngày nay, một địa danh tồn tại giữa những năm 1400 và 1600. xã này nằm ở khu vực nông nghiệp sản xuất hồ tiêu, ngô, cô ca, bô..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Owo
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Ba 16:52
Mã Vùng liên quan:505253545556

Các doanh nghiệp ở 51  - Owo