56 Mã Vùng

Asaba | Nigeria

Asaba City (Igbo: Àhàbà) is the capital of Nigeria's Delta State, and has an estimated population of 150,032 (2006 census).   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Asaba
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Sáu 04:50
Mã Vùng liên quan:505152535455

Dữ liệu kinh doanh dành cho 56

Các doanh nghiệp ở 56  - Asaba