58 Mã Vùng

Lokoja | Nigeria

Lokoja is a city in Nigeria. It lies at the confluence of the Niger and Benue rivers and is the capital of Nigeria's Kogi State.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Lokoja
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 18:52
Mã Vùng liên quan:525354555657

Các doanh nghiệp ở 58  - Lokoja