62 Mã Vùng

Kaduna | Nigeria

Kaduna is the state capital of Kaduna State in north-western Nigeria, on the Kaduna River, is a trade center and a major transportation hub for the surrounding agricultural areas with its rail and road junction. The population of Kaduna was at 760,08..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Kaduna
Các vùng lân cận:City Centre, Kakuri
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 18:59
Mã Vùng liên quan:606163646566

Dữ liệu kinh doanh dành cho 62

Các doanh nghiệp ở 62  - Kaduna